macOS Big Sur Icons

Big Sur 风格的应用图标

升级 Big Sur 后很多应用的图标和新的界面不搭配?本页面提供 0 个第三方适配的 Big Sur 应用图标供您挑选替换,点击图标即可下载。此项目为 macOS Big Sur - Replacements Icons 的国内镜像站。为方便国内用户使用,特搭建此页面。

下载所有图标 (958.27 MB)